Analizator składu ciała daje możliwość wglądu do wnętrza organizmu, aby lepiej monitorować stan zdrowia. Pozwala sprawdzić, czy wybrany sposób żywienia jest odpowiedni dla danej osoby, zapewnia kontrolę postępu w przybieraniu masy mięśniowej.

Analizator składu ciała umożliwia uzyskanie profilu ciała badanej osoby prezentując między innymi:
• procent tkanki tłuszczowej w masie ciała [%]
• masę tkanki tłuszczowej [kg]
• beztłuszczową masę ciała [kg]
• zawartość wody w organizmie [%]

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia analizy segmentowej, która wskazuje rozmieszczenie tkanki tłuszczowej i mięśniowej w kończynach górnych, dolnych, a także w tułowiu. Analizator wylicza również wskaźnik BMI (stosunek wysokości do masy ciała) oraz wskaźnik BMR (związany z podstawową przemianą materii). Urządzenie posiada funkcję „sportowiec”, która oblicza wartości dla osób ćwiczących minimum 10 godzin tygodniowo.

Każdy pomiar jest zapisywany w systemie, co pozwala porównać efekty ćwiczeń fizycznych lub rezultaty zastosowanej diety. Taka analiza jest bardzo pomocna w ocenie stanu zdrowia i ułatwia diagnozowanie wielu chorób.