Orliki

Orlik 2012/ul. Mickiewicza 
Orlik 2012/ul. Konstytucji 3 Maja
Zdjęcie ogrodzonego boiska sportowego tzw. Orlika. Na trawiastej nawierzchni widać narysowane białe linie. W tle dostrzec można drzewa. Zdjęcie ogrodzonego kompleksu boisk Orlik. W centralnej części zdjęcia znajduje się budynek z sanitariatami ikantorkiem dla dozorcy. Po lewej stronie trawiaste boisko do gry w piłkę nożną. Po murawie biegają ubrani w jaskarwe koszulki zawodnicy. Po prawej stronie widać fragment wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią kolorze czerwonym. Na boisku kilka osób gra w koszykówkę lub w siatkówkę.
Obiekt powstał w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem projektu była budowa kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych nawierzchniach. Kompleks składa się z boiska o nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej o wymiarach 32 x 61 m, z planem do gry 26 x 56 m, oraz wielofunkcyjnego boiska z poliuretanową nawierzchnią do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 19 x 32 m. Korzystający z Orlika mają do dyspozycji jedną z przestronnych szatni mieszczących się w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim. Obiekt powstał w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków  budżetu RP, Województwa Małopolskiego, a także przy udziale Elektrowni Skawina S. A. Orlik jest ogrodzony i oświetlony. Składa się z boiska o nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m, z planem do gry 26 x 56 m, oraz wielofunkcyjnego boiska z poliuretanową nawierzchnią do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę o wymiarach 20 x 30 m. W obrębie obiektu znajduje się także budynek socjalny z szatniami o pow. 60 m².

Adres obiektu:

ul. Mickiewicza 52

32-050 Skawina

Adres obiektu:

ul. Konstytucji 3 Maja

32-050 Skawina

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8.00-21.30

sobota – niedziela: nieczynny

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8.00-21.30

sobota – niedziela: 9.00-21.30

Tryby udostępniania:

 • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ. 8.00-16.00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;
 • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ. 16.00-21.30 – w trybie wynajmu z rezerwacją terminu* w określonych blokach do rezerwacji.

*przeznaczony szczególnie dla klubów i stowarzyszeń sportowych, a także grup nieformalnych

Tryby udostępniania:

 • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ. 8.00-16.00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;
 • SOBOTA – NIEDZIELA W GODZ. 9.00-16.00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;
 • PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA W GODZ. 16.00-21.30 – w trybie wynajmu z rezerwacją terminu* w określonych blokach do rezerwacji.

*przeznaczony szczególnie dla klubów i stowarzyszeń sportowych, a także grup nieformalnych

Dokonywanie rezerwacji od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod nr tel. 784-031-283.

Rezerwacje na kolejny miesiąc przyjmowane są wyłącznie po 15 dniu poprzedzającego miesiąca. Jeżeli 15 dzień przypada na sobotę, rezerwację przyjmuje się w pierwszym następującym po niej dniu roboczym. Wraz z zakończeniem miesiąca tracą ważność wszystkie rezerwacje boisk Orlik 2012, które obowiązywały w minionym miesiącu. Osoby, które chcą dalej korzystać z kompleksu, w kolejnym miesiącu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 784-031-283.

 

Cennik
 
Orlik 2012 ul. Mickiewicza
Orlik 2012 ul. Konstytucji 3 Maja
  Boisko piłkarskie Boisko wielofunkcyjne Boisko piłkarskie Boisko wielofunkcyjne
Stawka nominalna za godzinę 200,00 zł netto 60,00 zł netto 100,00 zł netto 60,00 zł netto
Stawka ulgowa za godzinę 60,00 zł netto 20,00 zł netto 30,00 zł netto 20,00 zł netto

Stawka ulgowa przysługuje klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu Gminy Skawina, prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej.

Jak dokonać płatności? Poniżej szczegółowe informacje:

 • w ramach taryfy ulgowej (przysługującej klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu Gminy Skawina, prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej) płatności dokonuje się „z dołu” na podstawie zawartej umowy – na podstawie wystawionej przez CKiS faktury/rachunku.
 • w ramach taryfy nominalnej (dla pozostałych użytkowników boisk) płatności można dokonać przelewem (Bank Spółdzielczy w Skawinie 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005, wskazując w tytule: „orlik stadion”/„orlik basen”, nazwisko/nazwa wynajmującego, termin/miesiąc wynajmu) lub w dostępnych w siedzibie CKiS punktach kasowych.

 

Gospodarz obiektów:

tel.: 784-031-283

Administrator obiektów:

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina

 

Często zadawane pytania:

Dlaczego wprowadzono opłaty?

Wprowadzenie odpłatności ma pomóc pokryć koszty funkcjonowania obiektów po okresie, kiedy to pozostawały dostępne w pełni nieodpłatnie. Koszty typowe dla tych obiektów to: nadzór nad nimi, media (w tym oświetlenie), a także wszelkie inne związane z ich utrzymaniem, w tym drobne prace remontowe. W założeniu wysokość kwot dla korzystających w przeliczeniu na osobę stanowić będzie jedynie symboliczną opłatę, zaś dla nas ważny składnik budżetu.

Dlaczego zmienił się tryb udostępniania orlików?

Nie wprowadzamy zasadniczo żadnych zmian do samego trybu korzystania z orlików, ponieważ dotychczas już od godzin popołudniowych na zasadzie wynajmu z obiektu korzystały grupy zorganizowane. Zmienia się natomiast to, że od lutego będzie to wynajem odpłatny, dodatkowo w oparciu o minimalne opłaty.

Czy korzystanie z orlików jest płatne po godzinie 16.00?

Odpłatność dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych (w tym komercyjnych grup osób dorosłych) i jest związana z faktem rezerwacji terminu. Niezmiennie jednak orliki, w terminach wolnych od rezerwacji (także po godzinie 16.00), są dostępne dla dzieci i młodzieży bezpłatnie. Oznacza to, że jeśli dany termin po godzinie 16.00 nie jest zarezerwowany przez grupę zorganizowaną, dzieci i młodzież mogą korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Czy dzieci i młodzież muszą zapłacić za korzystanie z orlików?

Co do zasady – nie. Odpłatność dotyczy dzieci i młodzieży wyłącznie w ramach zorganizowanych zajęć prowadzonych przez podmioty, które pobierają odpłatność.

Dzieci przebywają w szkołach w godzinach 8. 00 – 16.00. Jak mają wtedy korzystać z orlików?

Zaproponowane przez nas rozwiązania dają możliwość bezpłatnego korzystania z orlików przez dzieci i młodzież w ramach zajęć lekcyjnych oraz za nieznaczną odpłatnością w ramach zorganizowanych zajęć o charakterze treningu. Jak już wspominaliśmy, celem tego rozwiązania było usystematyzowanie form korzystania z orlików – tym samym odpłatność występuje jedynie w przypadku rezerwacji terminu (oraz wobec pobierania odpłatności od uczestników zajęć przez ich organizatora) przez stowarzyszenia i kluby sportowe oraz w przypadku grup komercyjnych. Takie rozwiązanie pozwala dokonać rezerwacji terminu, ale nie wyklucza możliwości skorzystania z orlików przez dzieci i młodzież w dowolnych godzinach.

 

Regulamin odpłatności i korzystania z kompleksu boisk sportowych 

Regulamin monitoringu

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
Orlik, boisko wielofunkcyjne, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Obiekt sportowy dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach.
 • Obiekt usytuowany w sąsiedztwie basenu i parkingu z dostępnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca).
 • Wejście na obiekt przez bramę szerokości 2 m oraz furtkę o szerokości 1 metra.
 • Podjazd dla wózków o długości 7 metrów.
 • Toaleta dostępna dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach, na przeciwko szatni.
 • Drzwi do szatni otwierane z klamki przez nacisk, próg wysokości ok. 2 cm.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku oraz na płytę boiska można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  Koordynator ds. Dostępności w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – Joanna Kurpiel
  E-mail: joanna.kurpiel@ckis.pl
  Messenger: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
  TEL./SMS/MMS: +48 784 031 281

  TEL.: 12 276 34 64