Orliki

Orlik 2012/ul. Mickiewicza 
Orlik 2012/ul. Konstytucji 3 Maja
Zdjęcie ogrodzonego boiska sportowego tzw. Orlika. Na trawiastej nawierzchni widać narysowane białe linie. W tle dostrzec można drzewa. Zdjęcie ogrodzonego kompleksu boisk Orlik. W centralnej części zdjęcia znajduje się budynek z sanitariatami ikantorkiem dla dozorcy. Po lewej stronie trawiaste boisko do gry w piłkę nożną. Po murawie biegają ubrani w jaskarwe koszulki zawodnicy. Po prawej stronie widać fragment wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią kolorze czerwonym. Na boisku kilka osób gra w koszykówkę lub w siatkówkę.
Obiekt powstał w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem projektu była budowa kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych nawierzchniach. Kompleks składa się z boiska o nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej o wymiarach 32 x 61 m, z planem do gry 26 x 56 m, oraz wielofunkcyjnego boiska z poliuretanową nawierzchnią do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 19 x 32 m. Korzystający z Orlika mają do dyspozycji jedną z przestronnych szatni mieszczących się w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim. Obiekt powstał w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków  budżetu RP, Województwa Małopolskiego, a także przy udziale Elektrowni Skawina S. A. Orlik jest ogrodzony i oświetlony. Składa się z boiska o nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m, z planem do gry 26 x 56 m, oraz wielofunkcyjnego boiska z poliuretanową nawierzchnią do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę o wymiarach 20 x 30 m. W obrębie obiektu znajduje się także budynek socjalny z szatniami o pow. 60 m².

Adres obiektu:

ul. Mickiewicza 52

32-050 Skawina

Adres obiektu:

ul. Konstytucji 3 Maja

32-050 Skawina

UWAGA! Informujemy, że ze względu na prace modernizacyjne, od 3 października do odwołania będą niedostępne boczne boiska Stadionu Miejskiego oraz kompleks boisk ORLIK przy ul Mickiewicza 52. Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny otwarcia:

8.00 – 21.30

Godziny otwarcia:

8.00 – 21.30

Tryby udostępniania:

  • PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA W GODZ. 8:00-16:00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;
  • PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA W GODZ. 16:00-21:30 – w trybie wynajmu z rezerwacją terminu* w określonych blokach do rezerwacji.

*przeznaczony szczególnie dla klubów i stowarzyszeń sportowych, a także grup nieformalnych

Tryby udostępniania:

  • PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA W GODZ. 8:00-16:00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;
  • PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA W GODZ. 16:00-21:30 – w trybie wynajmu z rezerwacją terminu* w określonych blokach do rezerwacji.

*przeznaczony szczególnie dla klubów i stowarzyszeń sportowych, a także grup nieformalnych

Dokonywanie rezerwacji od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod nr tel. 784-031-283.

Rezerwacje na kolejny miesiąc przyjmowane są wyłącznie po 15 dniu poprzedzającego miesiąca. Jeżeli 15 dzień przypada na sobotę, rezerwację przyjmuje się w pierwszym następującym po niej dniu roboczym. Wraz z zakończeniem miesiąca tracą ważność wszystkie rezerwacje boisk Orlik 2012, które obowiązywały w minionym miesiącu. Osoby, które chcą dalej korzystać z kompleksu, w kolejnym miesiącu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 784-031-283.

 

Cennik
  Boisko piłkarskie Boisko wielofunkcyjne
Stawka nominalna za godzinę
54 zł brutto 34 zł brutto
Stawka ulgowa za godzinę
16,20 zł brutto 10,80 zł brutto

Stawka ulgowa przysługuje klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu Gminy Skawina, prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej.

Jak dokonać płatności? Poniżej szczegółowe informacje:

  • w ramach taryfy ulgowej (przysługującej klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu Gminy Skawina, prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej) płatności dokonuje się „z dołu” na podstawie zawartej umowy – na podstawie wystawionej przez CKiS faktury/rachunku.
  • w ramach taryfy nominalnej (dla pozostałych użytkowników boisk) płatności można dokonać przelewem (Bank Spółdzielczy w Skawinie 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005, wskazując w tytule: „orlik stadion”/„orlik basen”, nazwisko/nazwa wynajmującego, termin/miesiąc wynajmu) lub w dostępnych w siedzibie CKiS punktach kasowych.

 

Gospodarz obiektów:

tel.: 784-031-283

Administrator obiektów:

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina

 

Często zadawane pytania:

Dlaczego wprowadzono opłaty?

Wprowadzenie odpłatności ma pomóc pokryć koszty funkcjonowania obiektów po okresie, kiedy to pozostawały dostępne w pełni nieodpłatnie. Koszty typowe dla tych obiektów to: nadzór nad nimi, media (w tym oświetlenie), a także wszelkie inne związane z ich utrzymaniem, w tym drobne prace remontowe. W założeniu wysokość kwot dla korzystających w przeliczeniu na osobę stanowić będzie jedynie symboliczną opłatę, zaś dla nas ważny składnik budżetu.

Dlaczego zmienił się tryb udostępniania orlików?

Nie wprowadzamy zasadniczo żadnych zmian do samego trybu korzystania z orlików, ponieważ dotychczas już od godzin popołudniowych na zasadzie wynajmu z obiektu korzystały grupy zorganizowane. Zmienia się natomiast to, że od lutego będzie to wynajem odpłatny, dodatkowo w oparciu o minimalne opłaty.

Czy korzystanie z orlików jest płatne po godzinie 16.00?

Odpłatność dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych (w tym komercyjnych grup osób dorosłych) i jest związana z faktem rezerwacji terminu. Niezmiennie jednak orliki, w terminach wolnych od rezerwacji (także po godzinie 16.00), są dostępne dla dzieci i młodzieży bezpłatnie. Oznacza to, że jeśli dany termin po godzinie 16.00 nie jest zarezerwowany przez grupę zorganizowaną, dzieci i młodzież mogą korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Czy dzieci i młodzież muszą zapłacić za korzystanie z orlików?

Co do zasady – nie. Odpłatność dotyczy dzieci i młodzieży wyłącznie w ramach zorganizowanych zajęć prowadzonych przez podmioty, które pobierają odpłatność.

Dzieci przebywają w szkołach w godzinach 8. 00 – 16.00. Jak mają wtedy korzystać z orlików?

Zaproponowane przez nas rozwiązania dają możliwość bezpłatnego korzystania z orlików przez dzieci i młodzież w ramach zajęć lekcyjnych oraz za nieznaczną odpłatnością w ramach zorganizowanych zajęć o charakterze treningu. Jak już wspominaliśmy, celem tego rozwiązania było usystematyzowanie form korzystania z orlików – tym samym odpłatność występuje jedynie w przypadku rezerwacji terminu (oraz wobec pobierania odpłatności od uczestników zajęć przez ich organizatora) przez stowarzyszenia i kluby sportowe oraz w przypadku grup komercyjnych. Takie rozwiązanie pozwala dokonać rezerwacji terminu, ale nie wyklucza możliwości skorzystania z orlików przez dzieci i młodzież w dowolnych godzinach.