Rynek w Skawinie

Kolaż składający się z 3 zdjęć Rynku w Skawinie, ułożonych w jednym rzędzie.

Historia skawińskiego Rynku rozpoczyna się w 1364 roku, kiedy Skawinie nadano prawa miejskie. Plac, na którym odbywały się cotygodniowe targi, pełnił wtedy funkcję centrum handlowego i rzemieślniczego. Współcześnie wokół Rynku zlokalizowane są sklepy oraz lokale gastronomiczne i usługowe.

W latach 2010-2012 miała miejsce gruntowna przebudowa płyty Rynku wraz z przyległymi ulicami i chodnikami. Rewitalizacja została wykonana dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W obrębie Rynku wydzielonych zostało kilka mniejszych stref przestrzennych, które umożliwiają organizację imprez okolicznościowych, przystosowanie placu do organizacji targów, kiermaszów, wystaw oraz wypoczynek i rekreację.

Na Rynku odbywa się wiele cyklicznych imprez, m.in. Pożegnanie Lata i Wigilijne Spotkania z Mieszkańcami, obchody świąt narodowych oraz okolicznościowe happeningi.