Orkiestra Dęta Sygnał

O orkiestrze:

Orkiestra Dęta „Sygnał” z Radziszowa od 70 lat jest wizytówką Gminy Skawina oraz nieodłączną częścią historii Radziszowa. Od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, tworząc oprawę muzyczną wielu uroczystości oraz imprez kulturalnych, reprezentuje Gminę Skawina podczas wydarzeń regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,  nieprzerwanie współtworzy  kulturę lokalną oraz upowszechnia tradycję gry na instrumentach.

Orkiestra Dęta „Sygnał” z Radziszowa to młodzi, energiczni i pełni pasji muzycy. Grupa jest na etapie intensywnego rozwoju. Oprócz tradycyjnego repertuaru gra utwory muzyki pop oraz nawiązuje do  amerykańskich zespołów marszowych.

Aktualnie zespół skupia się na ciągłym rozwoju zaplecza instrumentalnego, jak również doskonali swoje umiejętności, uczestnicząc w warsztatach.  Nieustannie poszerzają swój skład, zapraszając do grupy nowych członków. Jak sami mówią:  „Głównym celem jest pozyskanie stałych muzyków w liczbie, co najmniej 40 osób i zapełnienie nimi wszystkich sekcji instrumentalnych, co pozwoli na znaczne podniesienie poziomu wykonawczego orkiestry i zdobywanie świata!”.

Od 2018 roku w ramach zespołu działa  Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał” z Radziszowa.

Próby:

PIĄTKI w godz. 19:30 – 22:00 (Dwór Dzieduszyckich, Radziszów, ul. Szkolna 4)

Dane kontaktowe stowarzyszenia:

Prezes: Karol Pająk (E: karol.sygnal@gmail.com, T: 723 469 392)

Sekretarz: Michał Tomkiewicz (E: michal.sygnal@gmail.com)

Skarbnik: Hubert Ożóg (E: hubert.sygnal@gmail.com)

Media społecznościowe:

FB: www.facebook.com/orkiestrasygnal

IG: www.instagram.com/sygnal_radziszow

YT: http://bityl.pl/BvHxO

Krótka historia:

Orkiestra Dęta „Sygnał” z Radziszowa powstała w 1950 roku, zrzeszając w swoich szeregach początkowo samych amatorów, których opieką objął pierwszy dyrygent Aleksander Remiszewski. Początki nie były łatwe, ponieważ oprócz zapału i chęci, członkowie orkiestry nie mieli nawet własnych instrumentów. Pomimo trudności, po raz pierwszy wystąpili publicznie 10 sierpnia 1950 roku podczas odpustu w Radziszowie. W 1958 r. zadebiutowali na festiwalu Orkiestr Dętych w Nieborowie. „Sygnał” szybko rozwijał skrzydła występując przy wielu okazjach reprezentując Gminę Skawina na wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym,  ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Na zaproszenie władz samorządowych orkiestra trzykrotnie gościła i koncertowała w Niemczech (Monachium – 2003, 2005, 2018r.) oraz na Słowacji (2005 r.).

W latach 80-tych opiekę nad „Sygnałem” objął Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, przekształcony później w Miejski Dom Kultury, a następnie w Centrum Kultury o Sportu w Skawinie (1992 r.), które sprawuje opiekę nad orkiestrą do dziś.
Zespół bierze udział w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia „Sygnału”  Rada Miasta Krakowa nadała orkiestrze złotą odznakę za zasługi dla Ziemi Krakowskiej. W roku 2005 członkowie „Sygnału” zostali również wyróżnieni odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2014, najbardziej zasłużony członek orkiestry Kazimierz Ścibor został nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na przestrzeni lat Orkiestrę prowadziło wielu dyrygentów, którzy budowali zespół, doskonaląc umiejętności jego członków.
W 2018 roku, z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  Orkiestra Dęta „Sygnał” nagrała swoją pierwszą płytę. Wydarzenie to pobudziło orkiestrę do dalszego rozwoju. Do zespołu dołączyło wówczas wielu nowych muzyków.  W 2019 roku członkowie „Sygnału”   założyli Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał” z Radziszowa, którego celem jest wspieranie działalności orkiestry. W pierwszym roku działalności stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty: „Rytm to podstawa” zrealizowany ze środków FIO Małopolska Lokalnie- Północ oraz projekt „Intonacja vs. Agogika” zrealizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz Gminy Skawina.

Więcej o historii… 70 lat Orkiestry Dętej „Sygnał” z Radziszowa

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Dział Realizacji Projektów Kultury CKiS
Pałacyk „Sokół”
Skawina, ul. A. Mickiewicza 7
T: +48 12 276 34 64
E: sokol@ckis.pl

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11
T: +48 12 276 24 12
E: centrumks@ckis.pl