Wokal

Instruktor: Katarzyna Szybisty

Miejsce zajęć: Pałacyk Sokół, ul. Mickiewicza 7, Skawina.

Warsztaty wokalne to propozycja zajęć indywidualnych 45 minut 1 x w tygodniu. Pracuje się nad warsztatem wokalnym: emisją głosu, dykcją, pracą z mikrofonem, kształceniem słuchu. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas wydarzeń organizowanych przez CKiS w Skawinie, tj.: finały WOŚP, Majówka z Centrum, Dni Skawiny, Wigilia w Mieście oraz coroczny koncert podsumowujący sezon artystyczny. Biorą także udział w konkursach i przeglądach wokalnych, w tym corocznych eliminacjach „Talentów Małopolski” oraz koncercie finałowym Perły Powiatu.
Na zajęcia warsztatów wokalnych zapraszamy dzieci od 7 roku życia.

Zapisy na sezon 2019/20 przyjmujemy od  2 września 2019 r. w Dziale Realizacji Projektów Kultury  w godz. 9.00 – 16.00, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 64.

Przyjęcie do sekcji na podstawie castingu, który odbędzie się 26 września od godz. 17:00 w Pałacyku Sokół.

Ilość miejsc ograniczona.

osiągnięcia sekcji wokalnej sezon 2018_2019

TABELA OPŁAT

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)
Indywidualne (45 min. 1 x w tygodniu) 110 zł 733 zł
45 min. 1 x w tygodniu, rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
83 zł za osobę 550 zł za osobę
45 min. 1 x w tygodniu, rodzeństwo – 3 osoby 73 zł za osobę 489 zł za osobę
Grupa wokalna (60 min. 1 x w tygodniu) 50 zł 336 zł
1 x w tygodniu, rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
38 zł za osobę 252 zł za osobę
1 x w tygodniu, rodzeństwo – 3 osoby 34 zł za osobę 224 zł za osobę

*Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka
w zajęciach wraz z danymi dziecka (formularz dostępny jest u instruktora).

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, zespołu TANTO

oświadczenie sekcje kulturalne 2019-20

Regulamin sekcji artystycznych i kulturalnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

© 2020 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.