Plastusie

O zajęciach

PLASTUSIE to zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat). Najmłodsi adepci sztuki poznają warsztat pracy artysty, podstawy technik plastycznych, a przede wszystkim uruchamiają wyobraźnię wykonując prace z rozmaitych materiałów. Dzięki pracy zespołowej uczestnicy zajęć nabywają umiejętności współpracy i twórczego myślenia.

Zajęcia trwają 90 min, odbywają się 1 x w tygodniu.

Zajęcia rozpoczynamy od początku października.

Miejsce zajęć: pracownia plastyczna, Dwór Ludwikowskich , ul. A. Mickiewicza 26, Skawina

Informacje: Dział Realizacji Projektów Kultury, nr tel. 12 276 34 64, e-mail: zapisy@ckis.pl

Instruktor
Edyta Wygonik-Barzyk

Pasjonatka rękodzieła (swoje prace wystawia podczas targów tematycznych), prowadzi warsztaty kreatywne, plastyczne, a także związane z literaturą dziecięcą czy twórczym myśleniem i pisaniem. Pracuje głównie według własnych autorskich programów, realizując projekty, podczas których zachęca młodych uczestników zajęć do twórczych poszukiwań i realizowania – nieraz szalonych – pomysłów. W pracy z dziećmi stawia przede wszystkim na wspólną zabawę, wzajemną inspirację i swobodę twórczą.

Harmonogram zajęć

PONIEDZIAŁEK: I grupa 15:00 – 16:30, II gr 17:00 – 18:30

Opłaty
opłata miesięczna opłaty miesięczne zniżkowe*
zniżka „3 sekcje” zniżka dla rodzeństwa
(2 osoby)
zniżka dla rodzeństwa
(3 osoby)
50 zł 38 zł 38 zł 33 zł

*Zniżki określa szczegółowo „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”

Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika z danymi członka sekcji (do pobrania poniżej – w sekcji Pliki do pobrania oraz pod linkiem https://ckis.pl/zajecia/regulaminy/).

Sukcesy

Ważniejsze osiągnięcia sekcji plastycznej

Pliki do pobrania

OŚWIADCZENIE SEKCJE_ARTYSTYCZNE_2020

Regulamin sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021