Plastusie

Prowadzący: Edyta Wygonik – Barzyk

Edyta Wygonik-Barzyk – absolwentka studiów historycznych oraz dziennikarskich, od lat pracuje jako redaktorka, a także instruktorka zajęć dla dzieci. Jako pasjonatka rękodzieła (swoje prace wystawia podczas targów tematycznych) prowadzi warsztaty kreatywne, plastyczne, a także związane z literaturą dziecięcą czy twórczym myśleniem i pisaniem.

Pracuje głównie według własnych autorskich programów, realizując projekty, podczas których zachęca młodych uczestników zajęć do twórczych poszukiwań i realizowania – nieraz szalonych – pomysłów. W pracy z dziećmi stawia przede wszystkim na wspólną zabawę, wzajemną inspirację i swobodę twórczą.

Miejsce zajęć : sala pracowni plastycznej, (poziom -1 Basenu Camena)
Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11

PLASTUSIE to zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat).  Dzieci w ramach zajęć mają możliwość poznania dzieł mistrzów, poszerzenia swoich informacji na temat historii sztuki oraz poznania profesjonalnego warsztatu pracy artysty. Poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, dzięki organizowanym wystawom i wernisażom, młodzi artyści rozwijają swoją wrażliwość na otaczające ich piękno. Fantazja, ogromna wyobraźnia, inwencja twórcza, jak również inspiracja istniejącymi dziełami sztuki umożliwia im tworzenie ciekawych prac, dzięki którym mogą uczestniczyć w licznych konkursach plastycznych oraz wystawach.

Prace wykonane w naszej pracowni wykorzystywane są do dekoracji, m.in. pracowni plastycznej, obiektów Centrum, sal i korytarzy szkolnych, a także wspierają aukcje w ramach różnorodnych imprez środowiskowych.

Dzięki pracy zespołowej uczestnicy zajęć mają możliwość wymiany doświadczeń, nabycia umiejętności współpracy oraz rozwoju osobowości i indywidualnego warsztatu pracy.

Harmonogram zajęć

PONIEDZIAŁEK GR. I 15.00-16.30

GR. II 17.00-18.30

TABELA OPŁAT

  Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)
1 x w tygodniu 50 zł 336 zł
1 x w tygodniu,rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
38 zł za osobę 252 zł za osobę
1 x w tygodniu,rodzeństwo – 3 osoby 34 zł za osobę 224 zł za osobę

*Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka
w zajęciach wraz z danymi dziecka (formularz dostępny jest u instruktora).

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, zespołu TANTO

 

O pracowni:

Pracownia plastyczna, działająca przy CKiS w Skawinie ma prawie 25-letnią historię. Pierwszym instruktorem, a zarazem inicjatorem zajęć był Kazimierz Zajda – poeta, artysta, plastyk, pracownik ówczesnego Miejskiego Domu Kultury „Sokół”, a obecnie scenograf i grafik Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Pracownią od 1994 roku opiekuje się Małgorzata Tomala – plastyk, scenograf i dekorator wnętrz.

Chociaż od dnia założenia nastąpiło wiele zmian, dotyczących samej pracowni oraz osób z nią związanych, to przez cały ten czas przyświecał jej jeden cel – zaspokojenie zainteresowań i zamiłowań dzieci oraz młodzieży z dziedziny plastyki, a także rozwijanie twórczości plastycznej. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, liczba uczestników z roku na rok wzrasta. Aby sprostać oczekiwaniom młodych artystów od 2002 roku ilość zajęć została zwiększona. Zmiana ta pociągnęła za sobą powiększenie kadry instruktorskiej. Początkowo zajęcia dodatkowe prowadzone były przez Agnieszkę Dziedzic – studentkę Architektury Politechniki Krakowskiej, później obowiązki te przejęła Karolina Kozanecka – absolwentka Grafiki Akademii Pedagogicznej. W 2010 r. szeregi naszej kadry instruktorskiej zasiliła Magdalena Szynkarczuk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, a od października 2011 roku, po kilku latach przerwy, wróciła do nas pani Angelika Galus, która rozpoczęła zajęcia z najmłodszymi uczestnikami pracowni. Od 2014 roku do stycznia 2015 pracownię plastyczną prowadziła absolwentka ASP – Klaudia Mostowik.

W połowie stycznia 2015 roku opiekę nad pracownią oraz prowadzenie zajęć przejęło artystyczne małżeństwo Anna i Bogusław Popowicz. Pani Anna i Pan Bogusław to absolwenci krakowskiej ASP, artyści specjalizujący się w rzeźbie, ceramice i rysunku. Prowadzą własną pracownię artystyczną w Radziszowie.

Wraz z początkiem sezonu 2015/2016 rozpoczęliśmy współpracę z nowym instruktorem Jędrzejem Bobowskim, wykładowcą akademickim, grafikiem projektantem, twórcą plakatów, serii wydawniczych, okładek i ilustracji książkowych. Pan Jędrzej ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom obronił w pracowni plakatu pod kierunkiem prof. Piotra Kunce w 1996 roku. Od 2003 do 2013 roku pracował jako asystent prof. Władysława Pluty w atelier Projektowania Graficznego i Liternictwa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (dawniej Krakowska Szkoła Wyższa) oraz prowadził zajęcia w pracowni Elektronicznych Form Realizacji tejże Uczelni. Pan Jędrzej był uczestnikiem i laureatem szeregu konkursów i wystaw plakatu w  Polsce i zagranicą – w tym: w Czechach, Chinach, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Słowenii, Rosji, USA, we Włoszech i na Węgrzech. W Skawinie dał się poznać dzięki wystawie plakatu, zorganizowanej w Galerii „Pałacyk”, której otwarcie odbyło się 18 września 2015 r.

 

Zapisy prowadzimy od 2 września 2019 r. w Dziale Realizacji Projektów Kultury (Pałacyk „Sokół”), w godzinach od 9.00 do 16.00.

Ważniejsze osiągnięcia sekcji plastycznej

oświadczenie sekcje kulturalne 2019-20

Regulamin sekcji artystycznych i kulturalnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych i kulturalnych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie