Pracownia plastyczna VINCI

O zajęciach

Pracownia proponuje zajęcia dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia. Uczestnicy pracowni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań z dziedziny plastyki oraz doskonalenia umiejętności plastycznych. Dzięki zapewnieniu stałego dostępu do sztuki poprzez inspiracje istniejącymi dziełami mistrzów, poszerzaniu informacji na temat historii sztuki, pobudzamy i rozwijamy wrażliwość na piękno otaczającego świata. Fantazja, wyobraźnia, inwencja twórcza oraz inspiracja umożliwia tworzenie ciekawych prac, które biorą udział w konkursach plastycznych oraz wystawach.

Ogromną rolę w rozwoju osobowości oraz indywidualności odgrywa praca zespołowa, dostosowana do obecnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Pozwala ona na wymianę doświadczeń, wyrabia umiejętność pracy w grupie, jak również integruje zespół.

Dobór odpowiednich technik plastycznych oraz dbałość o kunszt warsztatu pracy ma ogromny wpływ na wyraz artystyczny wykonywanych prac. Różnorodna tematyka, dostosowana do wieku uczestnika sekcji, z wykorzystaniem podstaw w nauczaniu rysunku i malarstwa pozwala na tworzenie małych, niepowtarzalnych dzieł.

CKiS w Skawinie zapewnia wszelkie materiały plastyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć. Jednak ze względu na wyjątkową sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19, dla bezpieczeństwa naszych podopiecznych prosimy o zaopatrzenie uczestnika we własny zestaw podstawowych materiałów, tj.: bloku technicznego A3 (z białymi kartkami), bloku rysunkowego A3 (z białymi kartkami), ołówków B2 – 2 szt., kredek ołówkowych, gumki do mazania.

Może zaistnieć konieczność przyniesienia własnych, nietypowych materiałów lub przedmiotów (szklana butelka, kamień, pudełko drewniane, itp.) na potrzeby realizacji zaplanowanej tematyki zajęć.

Zajęcia trwają 90 min., można w nich uczestniczyć 1 lub 2 razy w tygodniu.

Miejsce zajęć: pracownia plastyczna, Basen Camena poziom -1, ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina

Informacje: Dział Realizacji Projektów Kultury, nr tel. 12 276 34 64, e-mail: zapisy@ckis.pl

Instruktor
Małgorzata Tomala

Jest osobą wielu talentów i zawodów. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (1980-1987) dały jej możliwość realizacji wielu dokonań zawodowych. Powołanie pedagogiczne odkryła będąc początkowo nauczycielem zajęć technicznych, a następnie plastycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie (1994-2001), gdzie przekazywała swoją wiedzę i umiejętności dzieciom i młodzieży, jednocześnie rozbudzając ich talenty, poczucie piękna, kształtując ich osobowości. W 1995 r. ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych na AGH w Krakowie.

Od 1996 r. związana z CKiS w Skawinie, początkowo jako instruktor zajęć plastycznych, od 2001 roku jako pracownik merytoryczny, scenografka oraz dekoratorka, a od 2007 roku kierowniczka Działu Realizacji Projektów Kultury. Przez 18 lat prowadziła  zajęcia Pracowni plastycznej CKiS ucząc artystycznego kunsztu młodych adeptów sztuki. Przez kolejne lata była opiekunką pracowni. Teraz, po kilkuletniej przerwie powraca, aby kształcić plastycznie kolejne pokolenia.

Harmonogram zajęć

WTORKI i CZWARTKI: I grupa – 15.00 – 16.30, II grupa – 17.00 – 18.30

Opłaty
ilość zajęć w tygodniu opłata miesięczna opłaty miesięczne zniżkowe*
zniżka „3 sekcje” zniżka dla rodzeństwa
(2 osoby)
zniżka dla rodzeństwa
(3 osoby)
1 x w tygodniu 60 zł 45 zł 45 zł 40 zł
2 x w tygodniu 100 zł 75 zł 75 zł 67 zł

* Zniżki określa szczegółowo „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”.

Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika z danymi członka sekcji (do pobrania poniżej – w sekcji Pliki do pobrania oraz pod linkiem https://ckis.pl/zajecia/regulaminy/).

Sukcesy

PLASTYKA-KONKURSY 2018_2019

Prace wyróżnione w konkursie „INNA BAJKA-LEGENDY MOJEGO MIASTA”

Ważniejsze osiągnięcia sekcji plastycznej grupy szkolnej

Pliki do pobrania

Program Pracowni Plastycznej

OŚWIADCZENIE SEKCJE_ARTYSTYCZNE_2020

Regulamin sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021