Plastyka szkolna

PLASTYKA SZKOLNA

zajęcia w sezonie 2019/20120

WTORKI i CZWARTKI
I grupa w godzinach    15.00 – 16.45
II grupa w godzinach  17.00 – 18.45

Istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia 1 lub  2x w tygodniu

Miejsce zajęć: pracownia plastyczna, poziom -1 Basenu Camena
Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11

ZAPISY prowadzimy od 2 września 2019 r. w Dziale Realizacji Projektów Kultury (Pałacyk „Sokół”), w godzinach od 9.00 do 16.00, tel. 12 276 34 64

TABELA OPŁAT

 

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)
1 x w tygodniu 50 zł 336 zł
1x w tygodniu, rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
38 zł za osobę 252 zł za osobę
1x w tygodniu, rodzeństwo – 3 osoby 34 zł za osobę 224 zł za osobę
2 x w tygodniu 72 zł 480 zł
2x w tygodniu, rodzeństwo – 2 osoby/
2 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
54 zł za osobę 360 zł za osobę
2x w tygodniu, rodzeństwo – 3 osoby 48 zł za osobę 320 zł za osobę

*Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka
w zajęciach wraz z danymi dziecka (formularz dostępny jest u instruktora).

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, zespołu TANTO

 

Plastyka szkolna to zajęcia dla dzieci od 7 lat oraz młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Uczestnicy pracowni w ramach zajęć mają możliwość poznania dzieł mistrzów, poszerzenia swoich informacji na temat historii sztuki oraz poznania profesjonalnego warsztatu pracy artysty. Poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, dzięki organizowanym wystawom i wernisażom, młodzi artyści rozwijają swoją wrażliwość na otaczające ich piękno. Fantazja, ogromna wyobraźnia, inwencja twórcza, jak również inspiracja istniejącymi dziełami sztuki umożliwia im tworzenie ciekawych prac, dzięki którym mogą uczestniczyć w licznych konkursach plastycznych oraz wystawach.

Dzięki pracy zespołowej uczestnicy zajęć mają możliwość wymiany doświadczeń, nabycia umiejętności współpracy oraz rozwoju osobowości i indywidualnego warsztatu.

Prace wykonane w naszej pracowni wykorzystywane są do dekoracji, m.in. pracowni plastycznej, obiektów Centrum, sal i korytarzy szkolnych, wspierają aukcje w ramach różnorodnych imprez środowiskowych, a także biorą udział w konkursach. Listę konkursów plastycznych zaplanowanych na sezon 2018/2019 przedstawiamy poniżej:

PLASTYKA-KONKURSY 2018_2019

Prace wyróżnione w konkursie „INNA BAJKA-LEGENDY MOJEGO MIASTA”

Miło nam poinformować, iż zajęcia plastyczne w sezonie 2019/2020 poprowadzi

Pan Wiesław Pastuła 

– Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu
– ukończył Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Rzeźby w pracowni prof. Józefa Sękowskiego i prof. Stefana Borzęckiego,
gdzie otrzymał Dyplom z wyróżnieniem w 1985 r.
– w latach 1985-87 nauczyciel rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.
– od 1987 r. pracował twórczo z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel plastyki  i zajęć artystycznych, w zakresie rzeźby, malarstwa, medalierstwa.
W dorobku twórczym posiada realizacje malarstwa i rzeźby sakralnej, plenerowej i kameralnej. Uczestniczył w wystawach zbiorowych oraz plenerach krajowych i międzynarodowych. Od trzydziestu lat pracuje twórczo w zakresie rzeźby, uprawia również malarstwo i rysunek. W dorobku twórczym posiada realizacje malarstwa i rzeźby sakralnej, plenerowej i kameralnej. Prace artysty znajdują się w zbiorach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w 1986 r. Laureat II nagrody w Konfrontacjach Młodych Artystów Krakowskich w 1986 roku oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Pedagogów Plastyki w 1997 r. Mieszka i pracuje w Kamieniu  koło Krakowa

„Rzeźby moje nawiązują do szeroko pojętego tematu życia. Poprzez pryzmat postaci z jej egzystencjalnym bagażem ludzkich doświadczeń próbuję w sposób rzeźbiarski ukazać siłę oddziaływania emocji jakich doznaje człowiek, penetrując przestrzeń życia w której się porusza.”

„W pracach malarskich szukam możliwości artystycznej interpretacji krajobrazu, przedstawiając w różnych konfiguracjach czasoprzestrzennych otaczający nas świat.”

wystawy  indywidualne:
1996 Wadowice – Galeria WDK, rzeźba, malarstwo
1996 Kamień k. Krakowa – 130 lecie Szkoły w Kamieniu, rzeźba, malarstwo
1997 Czernichów – Galeria GBP, rzeźba, malarstwo, rysunek
1997 Krzeszowice – Galeria KOK, rzeźba, malarstwo
1998 Kraków – Galeria „Rękawka”, rzeźba, malarstwo
1998 Kraków – Muzeum Historyczne (Zwierzyniecki Salon Artystyczny), rzeźba, malarstwo
1998 Dębica – Galeria MDK, rzeźba, malarstwo
1999 Rzeszów – Galeria BWA, rzeźba, malarstwo
1999 Głogów Małopolski – Galeria MGDK, rzeźba, malarstwo
1999 Chrzanów – Galeria „Na styku”, rzeźba, malarstwo
2000 Przeworsk – Galeria „Magnez”, rzeźba, malarstwo, rysunek
2001 Kraków – Galeria ŚOK „Na pięterku”, rzeźba, malarstwo, rysunek
2001 Rottenmann (Austria) – Galeria Volksbank, rzeźba, malarstwo, rysunek
2001/2002 Kraków – Galeria CSW „Solvay”, rzeźba | Franzem Wibmerem, malarstwo
2002 Kamień – Izba Regionalna (Lamus dworski) „Mój Kamień” – malarstwo
2004 Wrocław – Muzeum Sztuki Medalierskiej, rzeźba | z Ulrichem Gansertem, malarstwo
2004 Opole – Galeria Sztuki Współczesnej „Aneks”, rzeźba | z Ulrichem Gansertem, malarstwo
2004 Katowice – Galeria Foyer Teatru Śląskiego, rzeźba | z Ulrichem Gansertem, malarstwo
2005 Kraków – Galeria „Oko dla Sztuki” KSW, rzeźba | z Ulrichem Gansertem, malarstwo
2005 Tarnów – Galeria Muzeum Okręgowego Ratusz, rzeźba | z Ulrichem Gansertem, malarstwo
2005 Przemyśl – PCKiN Zamek Kazimierzowski, rzeźba | z Ulrichem Gansertem, malarstwo
2016 Wygiełzów – Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec, rzeźba, malarstwo
2017 Kolbuszowa – MDK Galeria „Pod trąbami i bębnem”, rzeźba | z Wojciechem Trzyną, malarstwo
2018 Zator – ROK „Galeria Szklana”, rzeźba, malarstwo

 

 

 

 

O pracowni:

Pracownia plastyczna, działająca przy CKiS w Skawinie ma prawie 25-letnią historię. Pierwszym instruktorem, a zarazem inicjatorem zajęć był Kazimierz Zajda – poeta, artysta, plastyk, pracownik ówczesnego Miejskiego Domu Kultury „Sokół”, a obecnie scenograf i grafik Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Pracownią od 1994 roku opiekuje się Małgorzata Tomala – plastyk, scenograf i dekorator wnętrz.

Chociaż od dnia założenia nastąpiło wiele zmian, dotyczących samej pracowni oraz osób z nią związanych, to przez cały ten czas przyświecał jej jeden cel – zaspokojenie zainteresowań i zamiłowań dzieci oraz młodzieży z dziedziny plastyki, a także rozwijanie twórczości plastycznej. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, liczba uczestników z roku na rok wzrasta. Aby sprostać oczekiwaniom młodych artystów od 2002 roku ilość zajęć została zwiększona. Zmiana ta pociągnęła za sobą powiększenie kadry instruktorskiej. Początkowo zajęcia dodatkowe prowadzone były przez Agnieszkę Dziedzic – studentkę Architektury Politechniki Krakowskiej, później obowiązki te przejęła Karolina Kozanecka – absolwentka Grafiki Akademii Pedagogicznej. W 2010 r. szeregi naszej kadry instruktorskiej zasiliła Magdalena Szynkarczuk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, a od października 2011 roku, po kilku latach przerwy, wróciła do nas pani Angelika Galus, która rozpoczęła zajęcia z najmłodszymi uczestnikami pracowni. Od 2014 roku do stycznia 2015 pracownię plastyczną prowadziła absolwentka ASP – Klaudia Mostowik.

W połowie stycznia 2015 roku opiekę nad pracownią oraz prowadzenie zajęć przejęło artystyczne małżeństwo Anna i Bogusław Popowicz. Pani Anna i Pan Bogusław to absolwenci krakowskiej ASP, artyści specjalizujący się w rzeźbie, ceramice i rysunku. Prowadzą własną pracownię artystyczną w Radziszowie.

Wraz z początkiem sezonu 2015/2016 rozpoczęliśmy współpracę z nowym instruktorem Jędrzejem Bobowskim, wykładowcą akademickim, grafikiem projektantem, twórcą plakatów, serii wydawniczych, okładek i ilustracji książkowych. Pan Jędrzej ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom obronił w pracowni plakatu pod kierunkiem prof. Piotra Kunce w 1996 roku. Od 2003 do 2013 roku pracował jako asystent prof. Władysława Pluty w atelier Projektowania Graficznego i Liternictwa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (dawniej Krakowska Szkoła Wyższa) oraz prowadził zajęcia w pracowni Elektronicznych Form Realizacji tejże Uczelni. Pan Jędrzej był uczestnikiem i laureatem szeregu konkursów i wystaw plakatu w  Polsce i za granicą – w tym: w Czechach, Chinach, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Słowenii, Rosji, USA, we Włoszech i na Węgrzech. W Skawinie dał się poznać dzięki wystawie plakatu zorganizowanej w Galerii „Pałacyk”, której otwarcie odbyło się 18 września 2015 r.

W październiku roku 2016 wróciła do nas pani Klaudia Mostowik, obecnie Grudzińska, która aż do teraz sprawuje opiekę  plastyczną nad dziećmi i młodzieżą. Zajęcia przez nią prowadzone są ciekawe głównie dzięki różnorodnej tematyce i nietypowym technikom oraz materiałom. Jak sama instruktorka mówi, bardzo istotny  jest dla niej sposób widzenia dziecka, jego otwarty umysł, jego sposób postrzegania kultury, urbanistyki czy natury.

Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija ekspresję, wyrabia gusta estetyczne, rozbudza wrażliwość. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość. Wszystko, co jest dla dzieci innowacyjne i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię.

 

Ważniejsze osiągnięcia sekcji plastycznej grupy szkoln

oświadczenie sekcje kulturalne 2019-20

Regulamin sekcji artystycznych i kulturalnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

© 2020 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.