Gimnastyka dla seniorów

O zajęciach

Zajęcia przeznaczone dla osób w wieku 50+ prowadzi mgr rehabilitacji Katarzyna Sroka. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości oraz potrzeb uczestników. Głównym atutem zajęć jest poprawa kondycji fizycznej, a tym samym polepszenie samopoczucia „Aktywnych w każdym wieku”. Zarówno ćwiczenia w sali gimnastycznej jak i w wodzie korzystnie wpływają na zmniejszanie się dolegliwości bólowych i pozwalają łatwiej wykonywać czynności dnia codziennego.

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa

Informacje i zapisy: Dział Sportu i Rekreacji -> 12 276 40 56; 519 752 819

Instruktor

Katarzyna Sroka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Fizjoterapia otrzymując w 2006r. tytuł magistra fizjoterapii oraz na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Ratownictwo Medyczne otrzymując w 2008r. tytuł licencjata. Od 2006r. posiada także uprawnienia instruktora pływania oraz ratownika wodnego.

Bardzo ważne w życiu osobistym i w pracy jest dla niej motto: „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

[Aktualizacja, 06.12.2022]
Harmonogram 

WTOREK -> sala OLIMPIJKA

  • 8:00 – 9:00
  • 9:00 – 10:00

CZWARTEK -> sala OLIMPIJKA

  • 8:00 – 9:00

 UWAGA!

Udział w ćwiczeniach prowadzonych w hali sportowej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do Działu Sportu i Rekreacji.

WAŻNA INFORMACJA -> W DNIACH 3, 5 i 10 STYCZNIA 2023 roku , SPOTYKAMY SIĘ w SALI BALETOWEJ, w budynku Basenu „Camena”.

Telefon -> 519 752 819 ; 12 276 40 56, czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. 

 

Opłaty

karnet na 5 wejść (ważny na okres 3 miesięcy) 40 zł lub pojedynczy bilet 10 zł

KARNETY  do nabycia:

  1. Kasa główna (I piętro, Basen „Camena”) CKiS w Skawinie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00

 

Regulaminy