Rytmika

Instruktor: Dominika Kapusta

Miejsce zajęć: sala „Olimpijka” – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina

Zajęcia z rytmiki łączą w sobie taniec, śpiew, muzykę, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Harmonogram zajęć

PONIEDZIAŁEK 15.30 – 16.15

TABELA OPŁAT

  Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)
1 x w tygodniu 50 zł 336 zł
1 x w tygodniu,rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na przynajmniej 3 sekcjach CKiS**
38 zł za osobę 252 zł za osobę
1 x w tygodniu,rodzeństwo – 3 osoby 34 zł za osobę 224 zł za osobę

*Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka
w zajęciach wraz z danymi dziecka (formularz dostępny jest u instruktora).

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, zespołu TANTO

oświadczenie sekcje kulturalne 2019-20

Regulamin sekcji artystycznych i kulturalnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych i kulturalnych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie