Klub Smoka Obiboka

O zajęciach

W klubie SMOKA OBIBOKA harce, pląsy i radocha

Kiedy raz do niego wstąpisz – już na wieki nie odstąpisz

A pojąwszy nutek granie, tańcowanie i śpiewanie

Tęsknić będziesz całe dnie, byle w Klubie znaleźć się…

Zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, mające na celu kształtowanie wrażliwości dziecka, rozwijające jego predyspozycje muzyczne, kształtujące motorykę, sprawność i estetykę ruchu.

Ćwiczenia :

  • aktywizują ciało i psychikę dziecka
  • wypracowują umiejętność podporządkowania aparatu ruchowego swej woli
  • wpływają na rozwój zdolności intelektualnej
  • uczą koncentracji uwagi
  • uczą spostrzegawczości, możliwości porównania, analizy, pamięci

Zajęcia obejmują ćwiczenia: ruchowej interpretacji różnych wartości, elementów formotwórczych (kształcenie umiejętności wyczucia formy), improwizacje muzyczno-ruchowe (wypowiadanie się poprzez gest, ruch całego ciała, dające poczucie swobody i własnych możliwości), zabawy muzyczno-ruchowe (kształcenie poziomu kultury muzycznej wpływające na rozwój fizyczny dziecka), śpiewanie piosenek (przemawianie do wyobraźni dziecka i pobudzanie jego zainteresowania i uwagi).

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (4 – 6 lat). Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 45 min.

Miejsce zajęć: sala „Olimpijka”, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina

Informacje: Dział Realizacji Projektów Kultury, nr tel. 12 276 34 64, e-mail: zapisy@ckis.pl

Instruktor

Monika Fliszewska

Instruktorka i choreografka, pracownik Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS. Osoba wielu talentów: uzdolniona plastycznie, muzycznie, ale przede wszystkim tanecznie. Posiada uprawnienia do nauczania tańców narodowych, tańca klasycznego, tańca modern, oraz  zajęć rytmiczno-muzycznych. Zainicjowany przez Nią Klub Smoka Obiboka przez lata kształtował w najmłodszych podopiecznych wrażliwość na muzykę, umiejętność improwizacji i koordynacji ruchowej.

Harmonogram zajęć

WTOREK 16:00 – 16:45

Opłaty
opłata miesięczna opłaty miesięczne zniżkowe*
zniżka „3 sekcje” zniżka dla rodzeństwa
(2 osoby)
zniżka dla rodzeństwa
(3 osoby)
50 zł 38 zł 38 zł 33 zł

*Zniżki określa szczegółowo „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”.

Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika z danymi członka sekcji (do pobrania poniżej – w sekcji Pliki do pobrania oraz pod linkiem https://ckis.pl/zajecia/regulaminy/).

Pliki do pobrania

OŚWIADCZENIE SEKCJE_ARTYSTYCZNE_2020

Regulamin sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021

Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych CKiS w sezonie 2020-2021