Zamówienia publiczne

Ogłoszenie

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże.

Załączniki:

1. Wykaz wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże

2. Formularz ofertowy

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Protokół

 

Ogłoszenie

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże.

Załączniki:
 1. Wykaz wyposażenia Camena Kosmetyka i Masaże

2. Formularz ofertowy

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Protokół

 

 

Zamówienie publiczne nr ZP/1/2020 – Dostawa energii elektrycznej – ZMIANA 26.05.2020 r.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza przetarg na dostawę energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na okres 12 miesięcy.

Załączniki:
 1. BZP – ogłoszenie o postępowaniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy sprzedaży energii
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – ośw. dot. grupy kapitałowej
 8. Wyjaśnienie nr 1 – ZP.1.2020
 9. Wyjaśnienie nr 2 – ZP.1.2020
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP.1.2020 – ZMIANA
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy sprzedaży energii – ZMIANA
 12. Informacja z otwarcia
 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

 

Zamówienie publiczne nr ZP/4/2019 – Dostawa oleju opałowego lekkiego

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres 24 miesięcy.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – 26.11.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – ośw. dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamówienie publiczne nr ZP/3/2019 – Ochrona mienia CKiS w Skawinie, ZMIANY

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza przetarg na ochronę mienia CKiS w Skawinie na okres 24 miesięcy.
ZAŁĄCZNIKI:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty

BZP – ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – ośw. dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób wykonujacych zamówienie

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o dysponowaniu patrolami

Wyjaśnienie nr 1 – ZP.3.2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamówienie publiczne nr ZP/2/2019 – Najem pomieszczeń kawiarnianych w Pałacyku Sokół w Skawinie

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprasza do składania ofert w zamówieniu publicznym nr ZP/2/2019 na najem pomieszczeń kawiarnianych w Pałacyku Sokół w Skawinie na okres 01.08.2019 – 31.07.2022.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie – ZP 2.2019

Warunki

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Plan pomieszczeń

Informacja z otwarcia

 

 

Zamówienie publiczne nr ZP/1/2019 – Dostawa energii elektrycznej (ZMIANY)

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza przetarg na dostawę energii elektrycznej dla budynków administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na okres 12 miesięcy.

 

ZAŁĄCZNIKI:

BZP – ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy sprzedaży energii

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – ośw. dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 2 do SIWZ – ZMIANA – wzór umowy sprzedaży energii

Załącznik nr 1 do SIWZ – ZMIANA

Wyjaśnienia nr 1 – ZP.1.2019

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty