Nabór wniosków o stypendia i nagrody sportowe za 2021 rok

inna lokalizacja
17/02/2022

31/03/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku, dla zawodników, trenerów lub działaczy reprezentujących Gminę Skawina.

 

 

 

STYPENDIA SPORTOWE:

  • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
  • przyznawane są zawodnikom, posiadającym status amatora, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym;
  • może otrzymać zawodnik mieszkający na stałe na terenie gminy Skawina i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy lub zawodnik niebędący mieszkańcem gminy ale rozliczający PIT w naszej gminie;
  • może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył 25 lat;
  • wnioski za 2021 rok należy składać do końca marca br.
  • podstawą obliczenia jest aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE:

  • przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
  • przyznawane są za osiągnięcia indywidualne i zespołowe zawodnikom którzy nie są objęci systemem stypendialnym, oraz niezrzeszonym zawodnikom, którzy nie są objęci systemem stypendialnym, zamieszkałym w gminie Skawina i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy lub zawodnikom niebędącymi mieszkańcem gminy ale rozliczającym PIT w naszej gminie.  A także trenerom, instruktorom, działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych lub instytucji sportowych z siedzibą na terenie Gminy Skawina.

Więcej szczegółów TUTAJ

Źródło: http://gminaskawina.pl

/IN/

inna lokalizacja