Od lutego zmiany w funkcjonowaniu „orlików”

różne lokalizacje
01/02/2021

14/12/2021

Wprowadzenie odpłatności za rezerwacje i nieznaczne modyfikacje trybu udostępniania – to główne założenia zmian w systemie funkcjonowania kompleksów boisk sportowych typu „orlik”, które wejdą w życie od 1 lutego 2021 r.

Projekt, w ramach którego przy ul. Mickiewicza oraz ul. Konstytucji 3 Maja powstały boiska wielofunkcyjne typu „orlik”, zakładał bezpłatne korzystanie z nich przez okres 10 lat. W związku z zakończeniem tego okresu, od lutego 2021 r. zmianie ulegnie system funkcjonowania tych obiektów.

W szczególności zmiany dotyczyć będą wprowadzenia odpłatności, która będzie obowiązywać za wynajem z rezerwacją terminu w trybie do tego przeznaczonym, a także (na wniosek) o innych porach w przypadku zorganizowanych zajęć, zawodów, czy imprez sportowych. Niezmiennie jednak korzystanie z boisk będzie bezpłatne w godzinach 8:00-16:00 we wszystkie dni tygodnia (z wyłączeniem ogłoszonych wcześniej dni, w tym w szczególności świąt).

Wprowadzony cennik przewiduje dwie „taryfy” uwzględniające:

  1. stawkę nominalną w wysokości 50,00 zł netto/godz. za boisko piłkarskie (brutto z 8% VAT – 54 zł) i 31,48 zł netto/godz. za boisko wielofunkcyjne (brutto z 8% VAT – 34 zł);
  2. stawkę ulgową w wysokości 15,00 zł netto/godz. za boisko piłkarskie (brutto z 8% VAT – 16,20 zł) i 10 zł netto/godz. za boisko wielofunkcyjne (brutto 10,80 zł – z 8% VAT) – przysługującą klubom sportowym i stowarzyszeniom z terenu Gminy Skawina, prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej.

W ramach taryfy ulgowej odpłatność będzie realizowana na podstawie zawartej umowy z rozliczeniem „z dołu”. W przypadku taryfy nominalnej odpłatności za zarezerwowane terminy będzie można dokonać także przelewem (zgodnie z regulaminem odpowiednio wcześnie – zapewniając możliwość weryfikacji), bądź gotówką w działających punktach kasowych.

Nieznacznej modyfikacji ulegną tryby udostępniania boisk – ogólnodostępny (w ramach którego z boisk korzystały także szkoły) oraz ten w godzinach popołudniowych (przeznaczony szczególnie dla klubów i stowarzyszeń sportowych, a także grup nieformalnych). Poniżej szczegółowy wykaz:

1)   Kompleks boisk przy ul. Mickiewicza 52 w Skawinie („orlik stadion”):

       a) poniedziałek-niedziela w godz. 8:00-16:00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;

       b) poniedziałek-niedziela w godz. 16:00-22:30 – w trybie wynajmu z rezerwacją terminu w określonych blokach do rezerwacji;

2)   Kompleks boisk przy ul. Konstytucji 3 Maja w Skawinie („orlik basen”):

        a) poniedziałek-niedziela w godz. 8:00-16:00 – w trybie ogólnodostępnym z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;

       b) poniedziałek-niedziela w godz. 16:00-21:30 – w trybie wynajmu z rezerwacją terminu w określonych blokach do rezerwacji;

Podsumowując, od lutego będą obowiązywały następujące zasady korzystania z orlików:

  1. kompleksy będą czynne we wszystkie dni tygodnia (z wyłączeniem ogłoszonych wcześniej dni, w tym w szczególności świąt);
  2. korzystanie z obiektów będzie bezpłatne dla dzieci i młodzieży korzystających z obiektów w godzinach 8:00-16:00 we wszystkie dni tygodnia (z wyłączeniem ogłoszonych wcześniej dni, w tym w szczególności świąt);
  3. wprowadzona zostanie odpłatność dla podmiotów prowadzących zorganizowane zajęcia sportowe oraz grup komercyjnych.

Wprowadzenie odpłatności ma pomóc pokryć koszty ich funkcjonowania po okresie, kiedy to pozostawały dostępne w pełni nieodpłatnie. Koszty typowe dla tych obiektów to: nadzór nad nimi, media (w tym oświetlenie), a także wszelkie inne związane z ich utrzymaniem, w tym drobne prace remontowe. W założeniu wysokość kwot dla korzystających w przeliczeniu na osobę stanowić będzie jedynie symboliczną opłatę.

W załączeniu publikujemy „Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 w Skawinie”.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Hubert – kierownik Działu Administracji, tel.: 12 256 95 60 w. 26, e-mail: anna.hubert@ckis.pl

 

[AKTUALIZACJA 19.01.2021]

Dlaczego wprowadzono opłaty?

Wprowadzenie odpłatności ma pomóc pokryć koszty funkcjonowania obiektów po okresie, kiedy to pozostawały dostępne w pełni nieodpłatnie. Koszty typowe dla tych obiektów to: nadzór nad nimi, media (w tym oświetlenie), a także wszelkie inne związane z ich utrzymaniem, w tym drobne prace remontowe. W założeniu wysokość kwot dla korzystających w przeliczeniu na osobę stanowić będzie jedynie symboliczną opłatę, zaś dla nas ważny składnik budżetu.

Dlaczego zmienił się tryb udostępniania orlików?

Nie wprowadzamy zasadniczo żadnych zmian do samego trybu korzystania z orlików, ponieważ dotychczas już od godzin popołudniowych na zasadzie wynajmu z obiektu korzystały grupy zorganizowane. Zmienia się natomiast to, że od lutego będzie to wynajem odpłatny, dodatkowo w oparciu o minimalne opłaty.

Czy korzystanie z orlików jest płatne po godzinie 16.00?

Odpłatność dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych (w tym komercyjnych grup osób dorosłych) i jest związana z faktem rezerwacji terminu. Niezmiennie jednak orliki, w terminach wolnych od rezerwacji (także po godzinie 16.00), są dostępne dla dzieci i młodzieży bezpłatnie. Oznacza to, że jeśli dany termin po godzinie 16.00 nie jest zarezerwowany przez grupę zorganizowaną, dzieci i młodzież mogą korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Czy dzieci i młodzież muszą zapłacić za korzystanie z orlików?

Co do zasady – nie. Odpłatność dotyczy dzieci i młodzieży wyłącznie w ramach zorganizowanych zajęć prowadzonych przez podmioty, które pobierają odpłatność.

Dzieci przebywają w szkołach w godzinach 8. 00 – 16.00. Jak mają wtedy korzystać z orlików?

Zaproponowane przez nas rozwiązania dają możliwość bezpłatnego korzystania z orlików przez dzieci i młodzież w ramach zajęć lekcyjnych oraz za nieznaczną odpłatnością w ramach zorganizowanych zajęć o charakterze treningu. Jak już wspominaliśmy, celem tego rozwiązania było usystematyzowanie form korzystania z orlików – tym samym odpłatność występuje jedynie w przypadku rezerwacji terminu (oraz wobec pobierania odpłatności od uczestników zajęć przez ich organizatora) przez stowarzyszenia i kluby sportowe oraz w przypadku grup komercyjnych. Takie rozwiązanie pozwala dokonać rezerwacji terminu, ale nie wyklucza możliwości skorzystania z orlików przez dzieci i młodzież w dowolnych godzinach.

 

Przypominamy, że w związku z przedłużeniem przez władze centralne obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa do 31 stycznia 2021 r. (więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ), korzystanie z administrowanych przez nas obiektów podlega pewnym ograniczeniom. Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ.

Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Skawinie

(AR)

różne lokalizacje