Test Coopera | ZMIANY | Zapisy także w dniu zawodów 23 maja

Starorzecze Skawinki
23/05/2021

Skawiński Test Coopera

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Skawina oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zapraszają do sprawdzenia swoich sił po covidowym zamknięciu.

Proponujemy sprawdzenie się w Teście Coopera 23 maja na terenie Starorzecza. Biegać (lub chodzić…) będziemy wokół jeziorka przez drewniany oraz kamienny mostek.

Zapisy:

Uczestnicy zapisują się przez link: ZAPISY

Będzie także możliwość zapisu w dniu imprezy w biurze zawodów.

Harmonogram

Próby dla poszczególnych kategorii odbędą się z podziałem na rocznik i płeć w godzinach:

9.00 – K13-14, M13-14

9.30 – K 15-16, M15-16

10.00 – K17-19, M17-19

10.30 – K20-29, M20-29

11.00 – K30-39, M30-39

11.30 – K40-49, M40-49

12.00 – K 50+, M50+

Czas jest podany orientacyjnie i może ulegać zmianie w trakcie zawodów.

Zawody są odpłatne – 10 złotych od osoby.

Biuro zawodów czynne od godziny: 8.00

Szczegóły w: Regulamin Skawiński Test Coopera 2021

Test Coopera – próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców,

ale są też tabele do sprawdzenia możliwości wszystkich chętnych nie uprawiających sportu kwalifikowanego.

Tabele testu są przygotowane dla osób w wieku od 13 lat i starszych, ale dzieci młodsze jak najbardziej mogą spróbować swoich sił. Ich wynik będzie odnoszony do tabeli dla wieku 13-14 lat.

Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością. Polega on na przemierzeniu (w dowolny sposób: biegnąc, idąc o własnych siłach) jak największego dystansu w ciągu 12 minut.

Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Odległości pomiarowe będą oznaczone co 25 m. Ostateczny wynik będą potwierdzać sędziowie na trasie biegu.

 

Przebieg próby: Uwaga! Przed rozpoczęciem próby należy przeprowadzić odpowiednią rozgrzewkę! Możliwe jest tylko jedno podejście do próby.
Po sygnale startu mierzony jest czas 12 minut. Należy rozpocząć bieg, marszobieg, chód (w zależności od kondycji). Można np. rozpocząć biegiem i po zmęczeniu przejść do marszu i potem ponownie do biegu. Istotnym jest, aby nie przerywać próby. Po upływie czasu nastąpi sygnał kończący próbę. Uczestnik musi pozostać w miejscu do czasu pomiaru przez sędziego. Następnie sędziowie podadzą wynik do biura zawodów, gdzie będzie do odebrania Certyfikat Uczestnictwa.

Trzy poniższe tabele zawierają wyniki uwzględniające wiek i płeć testowanej osoby. Sportowcy profesjonalni podlegają ocenie w odmiennych (wyższych) kryteriach.

Test Coopera – grupa wiekowa od 13 do 20 lat
 Wiek   Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
13-14 M 2700+ m 2400–2700 m 2200–2399 m 2100–2199 m 2100- m
K 2000+ m 1900–2000 m 1600–1899 m 1500–1599 m 1500- m
15-16 M 2800+ m 2500–2800 m 2300–2499 m 2200–2299 m 2200- m
K 2100+ m 2000–2100 m 1700–1999 m 1600–1699 m 1600- m
17-20 M 3000+ m 2700–3000 m 2500–2699 m 2300–2499 m 2300- m
K 2300+ m 2100–2300 m 1800–2099 m 1700–1799 m 1700- m

 

Test Coopera – grupa wiekowa od 20 do 50+ lat
Wiek   Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
20-29 M 2800+ m 2400–2800 m 2200–2399 m 1600–2199 m 1600- m
K 2700+ m 2200–2700 m 1800–2199 m 1500–1799 m 1500- m
30-39 M 2700+ m 2300–2700 m 1900–2299 m 1500–1899 m 1500- m
K 2500+ m 2000–2500 m 1700–1999 m 1400–1699 m 1400- m
40-49 M 2500+ m 2100–2500 m 1700–2099 m 1400–1699 m 1400- m
K 2300+ m 1900–2300 m 1500–1899 m 1200–1499 m 1200- m
50+ M 2400+ m 2000–2400 m 1600–1999 m 1300–1599 m 1300- m
K 2200+ m 1700–2200 m 1400–1699 m 1100–1399 m 1100- m

 

Test Coopera – grupa – sportowcy
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle
Mężczyźni 3700+ m 3400–3700 m 3100–3399 m 2800–3099 m 2800- m
Kobiety 3000+ m 2700–3000 m 2400–2699 m 2100–2399 m 2100- m

Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla płci i wieku komórce tabeli podanej powyżej i odczytać wynik. Jeśli jest on gorszy niż „bardzo źle” to są powody do niepokoju…

Zadanie finansowane ze środków Gminy Skawina

Tomasz Kutek

/IN/

Starorzecze Skawinki