Pałacyk „Sokół”

Kolaż składający się z 3 zdjęć Pałacyku "Sokół", ułożonych w jednym rzędzie.

Pałacyk „Sokół” położony jest w malowniczym Parku Miejskim w Skawinie. Powstał na miejscu warownego zamku, wzniesionego prawdopodobnie jeszcze przez Kazimierza Wielkiego lub zaraz po jego śmierci. Pochodzenie nieistniejącego już dziś zamku skawińskiego jest wciąż niejasne. Został on zbudowany na sztucznym nasypie w miejscu, gdzie wcześniej najprawdopodobniej usytuowana była drewniana budowla. Uległ zniszczeniu w czasach potopu szwedzkiego, podczas ataku najeźdźcy na miasto. Wraz z resztkami murów został rozebrany, a materiał z rozbiórki zużyto do budowy kamienic w rynku oraz budynków gospodarczych. Pod koniec XIX wieku teren wraz z ruinami przekazano nowopowstałemu Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, które zainicjowało budowę Pałacyku (1904-1906), według projektu Wincentego Koczarkiewicza. Od tego momentu zaczęło się tam skupiać życie towarzyskie i kulturalne mieszkańców. W okresie międzywojennym w „Sokole” działały teatr i kino, a w pobliżu funkcjonowała strzelnica. W roku 1982 wokół Pałacyku został założony Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego. Po wojnie budynek stał się siedzibą klubu sportowego „Skawinka”, a po remoncie w latach 80. XX wieku swoje miejsce znalazł tu Miejski Dom Kultury „Sokół”, na bazie którego w 1992 roku powstało Centrum Kultury i Sportu.

Obecnie Pałacyk „Sokół” jest siedzibą Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS w Skawinie. Mieści się w nim reprezentacyjna sala teatralna, w której organizowane są comiesięczne koncerty (Muzyczne Poniedziałki), spektakle dla dzieci i dorosłych, spotkania podróżnicze (Skawińska Akademia Wiedzy i Umiejętności) oraz wszelkie prezentacje artystyczne, a także zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pałacyk jest siedzibą amatorskiego Teatru MASKA, dzięki któremu od lat zapraszamy na coroczny Skawiński Tydzień Teatralny.

W Pałacyku mieści się także otwierana okazjonalnie kawiarnia, będąca jednocześnie siedzibą Galerii „Pałacyk”, gdzie urządzane są wernisaże i wystawy prac z różnych dziedzin twórczości plastycznej. 

Regulamin korzystania z obiektu

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
 • Pałacyk mieści się w Parku Miejskim, w którym obowiązuje zakaz ruchu samochodowego. 
 • Brak parkingu przy obiekcie, najbliższy parking ogólnodostępny przy Parku Miejskim (wjazd od ul. Żwirki i Wigury).
 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne: schody o szerokości 3,5 m (10 stopni).
 • Podjazd dla wózków alejką dookoła obiektu, a następnie wzdłuż ściany budynku (ok. 50 m).
 • Drzwi główne starego typu, drewniane, ciężki, otwierane z klamki przez nacisk, próg.
 • Szerokość drzwi niedostosowana dla osób na wózkach (konieczność otwarcia drugiego skrzydła drzwiowego).
 • Wnętrze niedostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Sala teatralna: brak progu w drzwiach, szerokość drzwi niedostosowana dla osób na wózkach (konieczność otwarcia drugiego skrzydła drzwiowego), jeden poziom sali w stosunku do sceny.
 • Wejście na scenę (przez salę i od zaplecza – garderoby) po schodach, brak najazdu.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Korytarze o szerokości 1,20 m.
 • Toaleta wewnątrz budynku przystosowana dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach (drzwi z klamką), usytuowana na końcu głównego korytarza.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Koordynator ds. Dostępności w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – Joanna Kurpiel
E-mail: joanna.kurpiel@ckis.pl
Messenger: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
TEL./SMS/MMS: +48 784 031 281

TEL.: 12 276 34 64