[WPIS ARCHIWALNY] ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI CKiS OD 7 LISTOPADA

Basen Camena
Skawina
07/11/2020

30/12/2020

[WPIS ARCHIWALNY] ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI CKiS OD 7 LISTOPADA

W związku z aktualizacją zasad bezpieczeństwa określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1972) informujemy, że od najbliższego poniedziałku działalność CKiS ulegnie znaczącym zmianom – z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wynikających ze zwiększonych rygorów sanitarnych. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od soboty 7 listopada 2020 r. dotyczą sfer edukacji, kultury i sportu, gospodarki oraz życia społecznego, przez co – choć w znacznym stopniu utrzymują w mocy dotychczasowe regulacje dotyczące naszej działalności – znów będą miały wpływ na nasze działania. O naszych decyzjach w szczególności zdecydowała specyfika zajęć i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, dlatego też część aktywności dostępnych w naszej ofercie została zawieszona lub przeniesiona do sieci, zaś niektóre odbywać się będą w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo stanowczo podkreślamy konieczność ścisłego przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, w tym w szczególności zachowania odpowiedniego dystansu, bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk, ograniczona ilość uczestników zajęć.

SEKCJE ARTYSTYCZNE I KULTURALNE:

stacjonarnie, w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego, odbywać się będą następujące zajęcia:

1. „AKTYWNI 18+”, czyli następujący pakiet: zumba dla dorosłych, ćwiczenia „zdrowy kręgosłup”, „AKTYWNA MAMA”, podczas których pod okiem dyplomowanej fizjoterapeutki zadbacie m.in. o swój nadwyrężony kręgosłup, zwiększenie wydolności organizmu oraz poprawienie swojej kondycji i sylwetki;
2. Klub Tańca Towarzyskiego – kontynuacja ze względu na sportowy charakter zajęć; obecnie obowiązujące regulacje dopuszczają tę formę działalności;
3. Zumba Kids&Junior – kontynuacja ze względu na sportowy charakter zajęć; obecnie obowiązujące regulacje dopuszczają tę formę działalności;
4. „Logopedyczne Przygody w Krainie Słów” – kontynuacja ze względu na terapeutyczny charakter zajęć. Fundamentalnymi elementami zajęć są: nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, ćwiczenia stymulujące pamięć i koncentrację, zabawy artykulacyjne, a także elementy ćwiczeń logorytmicznych;
5. nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne lub w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia będą kontynuowane, ze względu na to, iż stanowią one cykl przygotowawczy do realizacji koncertu podsumowującego sezon artystyczny (stanowią próby, ćwiczenia) oraz mają charakter edukacyjny;
6. próby Orkiestry Dętej „Sygnał” z Radziszowa – odbywać się będą z podziałem na grupy w jeszcze większym niż dotychczas reżimie sanitarnym (mniejsza ilość osób). Zajęcia będą kontynuowane, ze względu na to, iż stanowią one cykl przygotowawczy do realizacji koncertu podsumowującego sezon artystyczny (stanowią próby, ćwiczenia)

w trybie zdalnym odbywać się będą następujące zajęcia:

1. wokalne – lekcje indywidualne;
2. grupy wokalne (młodsze i starsza), zespół „Tanto” – zajęcia indywidualne (każdy uczestnik – 20 min.)

zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy ZOOM (dane do logowania oraz szczegółowe instrukcje prześlemy indywidualnie uczestnikom zajęć)

zawieszamy następujące zajęcia [do 29 listopada 2020 r.]:

1. artystyczne w Pracowni „Vinci”
2. plastyczne dla najmłodszych – „Plastusie”
3. artystyczne – „Sztukaj z nami”
4. rytmiczno-ruchowe – „Klub Smoka Obiboka”
5. baletu klasycznego
6. tańca nowoczesnego
7. tańca współczesnego
8. teatralne – „Mrówy”
9. teatralne – „Wszystko gra”
10. teatralne – „Maska”
11. zespół kameralny „Cantica”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Projektów Kultury (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/);

SEKCJE SPORTOWE I REKREACYJNE

Najnowsze rozporządzenie pozostawia możliwość prowadzenia działalności sportowej, nie zmieniając obecnie obowiązujących obostrzeń oraz koniecznych środków bezpieczeństwa. W związku z tym:

1. wszelkie współzawodnictwo i wydarzenia sportowe dalej odbywają się bez publiczności;
2. ograniczenie ilości uczestników pozostaje bez zmian: w zajęciach i wydarzeniach sportowych może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia;
3. dalej respektujemy zasadę braku tolerancji dla niestosowania się do zasad bezpieczeństwa D + D + M.

Z komunikatem Ministerstwa Sportu, a także nowym rozporządzeniem zapoznają się Państwo pod linkiem: Ministerstwo Sportu: Nowe regulacje dotyczące organizacji imprez i zawodów sportowych.

W związku z tym prowadzone przez Dział Sportu i Rekreacji zajęcia sportowe odbywają się bez zmian, zgodnie z harmonogramem, z wyjątkiem tej części zajęć, o których zawieszeniu czy ograniczeniu poinformujemy bezpośrednio uczestników. Na bieżąco weryfikujemy listy obecności, konsultujemy się z uczestnikami zajęć i instruktorami. Obecnie zawieszeniu/ograniczeniu zostaną objęte następujące zajęcia:

1. ograniczenie zajęć dla seniorów: z 3 grup pozostają 2 (odwołane zajęcia czwartkowe);
2. zawieszenie otwartych zajęć tenisa stołowego z wejściami „na bilety”.

Podejmujemy kolejne dodatkowe działania zwiększające bezpieczeństwo: redukcji ulega ilość zajęć w grafiku hali widowiskowo-sportowej, utrzymywana jest zasada funkcjonowania wolnej szatni – nowa grupa wchodzi zawsze do pustej i zdezynfekowanej szatni, zwiększamy przerwy między grupami.

Na bazie doświadczeń z okresu letniego zawieszenia działalności i wypracowanych metod pracy zdalnej, analizujemy możliwość podjęcia prowadzenia zajęć zdalnych w sekcjach: brydżowej oraz szachowej. O dalszych krokach będziemy informować, obecnie działalność zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowych informacji udzielają: pracownicy Działu Sportu i Rekreacji (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/);

BASEN CAMENA

Pozostanie otwarty do odwołania dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzeń sportowych oraz w ramach zajęć i lekcji na uczelni lub w szkole. Oznacza to, że wszystkie zaplanowane wynajmy klubów i stowarzyszeń sportowych, a także aktualnie prowadzone zajęcia w formie kursów, lekcji (w tym działalności sekcji pływackiej CKiS) – odbywają się zgodnie z harmonogramem, z zastrzeżeniem aktualnych godzin otwarcia obiektu.

Basen pozostanie do odwołania niedostępny dla klientów indywidualnych, z wyjątkiem osób przedkładających stosowne zaświadczenie o przynależności klubowej i realizujących cykl treningowy. Aby udokumentować przynależność klubową lub fakt realizacji cyklu treningowego prosimy o kierowanie wniosków mailowo na adres centrumks@ckis.pl. Na tej podstawie skontaktują się z Państwem pracownicy Działu Basen Camena, proponując bezpieczne godziny korzystania z pływalni.

Obowiązują godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 14:00-22:00
sobota: 7:00-15:00
niedziela: nieczynne

Okres, w którym obowiązują zakupione przez Państwa karnety ulegnie wydłużeniu o tyle dni, o ile nasz obiekt będzie pozostawał dla Państwa niedostępny. Działanie to nie będzie wymagało interwencji Klientów, a wszelkie czynności będą realizowane w sposób automatyczny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Basen „Camena” (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/);

Dodatkowo przypominamy: bezwzględnie obowiązują zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, osłony ust i nosa. Prosimy nie podważajcie tych zasad w kontaktach z naszym zespołem! To oni dbają o Wasze bezpieczeństwo, ale wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Wynieśmy lekcję z obecnej sytuacji. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale niezależnie od ich treści, nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do tego że naszym obowiązkiem jest realizowanie procedur i nadzór nad nimi. Liczymy na Państwa świadomość i zrozumienie.

Wszystkie opłacone zajęcia, które zmuszeni byliśmy odwołać, postaramy się odrobić w uzgodnionych z Państwem terminach, zaś wobec braku takiej możliwości – dokonamy zwrotów wpłaconych składek.

WRACAMY DO PROPOZYCJI AKTYWNOŚCI INTERNETOWYCH.

Nieustająco zapraszamy Państwa do udziału w naszych aktywnościach w ramach akcji #odkrywczajesień i Radosna biało-czerwona z CKiS.

Wszystkim z Państwa pozostających w domu polecamy playlistę na YouTube pełną propozycji aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu, przygotowaną przez naszych instruktorów: playlista #zostańwdomuZESPORTEM_ZKULTURĄ.

Stosujemy się do następujących wytycznych:
1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
2. Nowe zasady i ograniczenia;
3. Nowe regulacje dotyczące organizacji imprez i zawodów sportowych;
4. Od 7 listopada wchodzą w życie ograniczenia działalności instytucji kultury.

Artykuły archiwalne: https://ckis.pl/event/dzialalnosc-ckis-od-24-pazdziernika/.

Basen Camena

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050
Skawina,

camena@ckis.pl