FUNKCJONOWANIE CKiS DO 9 KWIETNIA

różne lokalizacje
20/03/2021

09/04/2021

W związku z wprowadzeniem przez władze centralne rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce informujemy o zawieszeniu działalności CKiS w Skawinie na okres 20 marca – 9 kwietnia 2021 r. W tym czasie nieczynny będzie Basen „Camena” i wszystkie obiekty sportowe, a zajęcia sportowo-rekreacyjne i artystyczno-kulturalne nie będą się odbywały (poza tymi, które realizowane będą w formule zdalnej). Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

W chwili publikacji tego artykułu [19.03.2021, godz. 14.57] wciąż nie zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów określające szczegółowe ramy naszej działalności, stąd też podjęta została decyzja o całkowitym zawieszeniu działalności stacjonarnej. Po analizie treści rozporządzenia oraz na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej mogą zostać podjęte decyzje o zmianach w poniższej organizacji zajęć.

[22.03.2021 | AKTUALIZACJA] Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 aktualizacji uległa informacja na temat bieżącej działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, o czym zawiadamiamy poniżej.

SEKCJE ARTYSTYCZNE I KULTURALNE (nowe ograniczenia obowiązujące do 9 kwietnia)

W trybie zdalnym odbywać się będą następujące zajęcia:

 1. Baletu klasycznego – zgodnie z harmonogramem zajęć on-line. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy ZOOM (dane do logowania oraz szczegółowe instrukcje prześlemy indywidualnie uczestnikom zajęć).
 2. Teatru Maska – zgodnie z ustalonym harmonogramem prób.
 3. Zumba Kids – grupy Pani Alicji Ożóg działają on-line od dnia 08.02.2021 r., poprzez platformę Zoom, zgodnie z harmonogramem:
 • grupa 4-6 lat (połączone grupy ze Skawiny i Radziszowa) – poniedziałki o godz. 17:00
 • grupa 7-10 lat (połączone grupy ze Skawiny i Radziszowa) – poniedziałki o godz. 18:00
 1. Zumba Kids& Junior – grupa wiekowa 7-10 lat, prowadzona przez Panią Patrycję Tarasiuk, od dnia 17.02.2021 r. działa poprzez platformę Zoom, zgodnie z harmonogramem:
 • grupa 7-10 lat (połączone grupy środowa i piątkowa) – środy o godz. 16:00

Grupy 4-6 lat oraz 11+ są zawieszone, ze względu na zbyt małą liczbę osób chętnych do udziału w zajęciach on-line.

 1. Warsztaty wokalne:
 • zajęcia indywidualne odbywać się będą on-line, poprzez aplikację Messenger, według dotychczasowego harmonogramu,
 • zajęcia grup początkujących – zajęcia w grupach zostają zawieszone, uczestnicy spotykać się będą z instruktorką na skróconych zajęciach on-line (po 20 minut) prowadzonych za pośrednictwem aplikacji Messenger, według ustalonego indywidualnie z Panią instruktor harmonogramu.
 • Zajęcia grupowe zespołów Tanto i MiniTanto zostają zawieszone. Odwołane zostają także próby i nagrania zespołu MiniTanto zaplanowane na 22 i 28 marca.

 

Z dniem 22 marca zawieszamy następujące zajęcia (do 9 kwietnia 2021 r.):

 1. Logopedyczne Przygody w Krainie Słów – kurs zostanie przedłużony o liczbę zajęć, które zostały odwołane (dwa spotkania odwołane z powodu nieobecności instruktorki w dniach: 10 i 17 marca, oraz 3 spotkania odwołane z powodu tymczasowego zawieszenia działalności w dniach: 24 oraz 31 marca, oraz 7 kwietnia).
 2. Zajęcia nauki gry na gitarze – odpłatność za marcowe zajęcia zostaje obniżona o 25%, wpłacone pieniądze zostaną przeniesione na kolejny miesiąc, na poczet kolejnych płatności.
 3. Próby Orkiestry Dętej Sygnał z Radziszowa.
 4. Zajęcia grupowe zespołów Tanto i MiniTanto. Odwołane zostają także próby i nagrania zespołu MiniTanto zaplanowane na 22 i 28 marca.
 5. Klub Tańca Towarzyskiego – wszystkie grupy [UWAGA! 22.03.2021 | AKTUALIZACJA: zgodnie z treścią §9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512) możliwe jest kontynuowanie zajęć tanecznych].

 

Przedłużamy zawieszenie poniższych zajęć (do 9 kwietnia 2021 r.):

 1. „AKTYWNI 18+”, czyli następujący pakiet: zumba dla dorosłych, ćwiczenia „zdrowy kręgosłup”, „AKTYWNA MAMA” (okres obowiązywania karnetów zostanie przedłużony o tyle, ile korzystanie z oferty będzie niedostępne – bez ingerencji klientów)
 2. Zumba Kids&Junior – grupy 4-6 lat oraz 11+ Pani Patrycji Tarasiuk
 3. artystyczne w Pracowni „Vinci”
 4. plastyczne dla najmłodszych – „Plastusie”
 5. artystyczne – „Sztukaj z nami”
 6. rytmiczno-ruchowe – „Klub Smoka Obiboka”
 7. tańca nowoczesnego hip/hop, dancehall
 8. tańca współczesnego
 9. teatralne – „Mrówy”
 10. teatralne – „Wszystko gra”
 11. Zespół kameralny „Cantica”

 

Szczegółowych informacji na temat działalności sekcyjnej udzielają pracownicy Działu Realizacji Projektów Kultury (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/).

 

SEKCJE SPORTOWE I REKREACYJNE:

Wobec braku publikacji treści rozporządzenia, działając na podstawie informacji o rozszerzeniu zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, zawieszamy następujące zajęcia sportowe i rekreacyjne:

 1. Fun Dance
 2. Gimnastyka dla seniorów w Hali Widowiskowo-Sportowej
 3. Gimnastyka Korekcyjna
 4. Sekcja Crossmintona [22.03.2021 | AKTUALIZACJA]
 5. Sekcja tenisa stołowego [22.03.2021 | AKTUALIZACJA]
 6. Sekcja siatkówki [22.03.2021 | AKTUALIZACJA]
 7. Sekcja szachowa
 8. Zajęcia dla dzieci i niemowląt „Aquadzieciaki”
 9. Brydż sportowy [22.03.2021 | AKTUALIZACJA]

[UWAGA! 22.03.2021 | AKTUALIZACJA: zgodnie z treścią §9 ust. 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512) możliwe jest kontynuowanie zajęć sekcji sportowych crossmintona, tenisa stołowego, brydża sportowego i siatkówki – na dotychczasowych zasadach].

 

Szczegółowych informacji na temat organizacji zajęć udzielają pracownicy Działu Sportu i Rekreacji (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/).

 

BASEN CAMENA

Basen „Camena” zostaje całkowicie zamknięty z dniem 20 marca 2021 r.

Ważne: okres, w którym obowiązują zakupione przez Państwa karnety ulegnie wydłużeniu o tyle dni, o ile nasz obiekt będzie pozostawał dla Państwa niedostępny. Działanie to nie będzie wymagało interwencji Klientów, a wszelkie czynności będą realizowane w sposób automatyczny.

Wszystkie opłacone zajęcia, które jesteśmy zmuszeni odwołać, postaramy się odrobić w uzgodnionych z Państwem terminach, zaś wobec braku takiej możliwości – dokonamy zwrotów wpłaconych składek.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Basen „Camena” (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/).

 

OBIEKTY SPORTOWE

Zawieszeniu podlega korzystanie i wynajem obiektów sportowych – w tym hali sportowej i orlików. Wszystkie przypadki, w których rozporządzenie dopuszcza organizowanie sportu, będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek zainteresowanego na gruncie obowiązujących przepisów, w szczególności ogłoszonego najnowszego rozporządzenia.

[UWAGA! 22.03.2021 | AKTUALIZACJA: zgodnie z treścią §9 ust. 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512)  możliwe jest udostępnianie obiektów sportowych w przypadkach określonych w ust. 16, a więc z wyłączeniem sportu amatorskiego.].

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Sportu i Rekreacji (dane kontaktowe dostępne są po kliknięciu w link: https://ckis.pl/contact-us/dzialy/).

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI INTERNETOWYCH

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych aktywnościach w ramach akcji #wyczekiwanaWIOSNA, natomiast wszystkim pozostającym w domu polecamy playlistę na YouTube pełną propozycji aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu, przygotowaną przez naszych instruktorów: playlista #zostańwdomuZESPORTEM_ZKULTURĄ.

 

INFORMACJA O VOUCHERACH NA USŁUGI CKiS: Wszystkie ewentualne problemy wynikające z niedostępności oferty spowodowanej pandemią, rozstrzygamy zawsze na korzyść klienta. W przypadku voucherów na usługi CKiS ich ważności zostanie przedłużona, o okres odpowiadający zawieszeniu działalności.

 

Artykuły archiwalne:

Działalność CKiS do 28 marca

Zmiany w działalności do 14 lutego

https://ckis.pl/event/zmiany-w-dzialalnosci-od-28-grudnia/

https://ckis.pl/event/zmiany-w-dzialalnosci-ckis-od-7-listopada/

 

 

 

 

różne lokalizacje